TERMENI ȘI CONDIȚII

Pentru a înțelege mai multe despre modul în care funcționează acest magazin online, te rugăm să citești cu atenție termenii și condițiile generale de vânzare (TCGV) descrise pe această pagină.

Cine operează site-ul smartprod.ro?

SMARTPROD.ro este un brand deținut de BV SMART PROD S.R.L., cu sediul în Mun. Săcele, Str. Brasovului, Nr. 247L, Județul Brașov, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J08/1029/2017, cu Codul de Identificare Fiscală 37485975. BV SMART PROD S.R.L. operează și administrează web site-ul ro prin intermediul căruia oferă spre vânzare diverse produse alimentare și non-alimentare prin încheierea unui contract la distanță prin mijloace electronice.

Livrarea produselor se realizează prin colaborarea cu o firmă de curierat rapid.

Program de lucru cu clienții:

Luni – Vineri: 9:00 – 17:00

Sâmbăta și Duminica: închis

Putem fi contactați prin poștă la adresa de corespondență a firmei, prin email la adresa office@smartprod.ro sau prin telefon la 0728 288 000.

Limitarea răspunderii

BV SMART PROD  S.R.L. depune toate eforturile ca informațiile disponibile pe smartprod.ro să fie corecte și actualizate, însă nu garantează autenticitatea și deplinătatea conținutului și nu își asumă termene pentru actualizarea informațiilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pe website.

BV SMART PROD  S.R.L. depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea optimă a website-ului, dar nu este obligat și nu garantează că aceste servicii vor satisface cerințele Clientului sau că acestea vor fi continue, la timp. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul declară că utilizarea serviciilor furnizate va fi în întregime pe riscul său și pe răspunderea sa, și este de acord că BV SMART PROD  S.R.L. nu va fi răspunzător pentru orice daune care pot fi suferite de către Utilizatorul Înregistrat în cursul utilizării Serviciilor sau Web Site­ului, exceptând cazul în care respectivele daune sunt cauzate de BV SMART PROD  S.R.L. în mod intenționat sau sunt datorate culpei sale grave.

BV SMART PROD  S.R.L. furnizează Serviciile și Web Site­ul în forma “existentă” și “disponibilă” și nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, privind conținutul sau disponibilitatea Serviciilor, sau privind faptul că acestea vor fi furnizate la timp și fără erori sau că defectele vor fi corectate.

Sub rezerva celor prevăzute mai sus, BV SMART PROD  S.R.L. nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră pentru oricare pierderi sau daune directe, indirecte, speciale sau conexe născute din contract, în baza legii (inclusiv neglijență) sau care iau naștere altfel din utilizarea dumneavoastră sau imposibilitatea dumneavoastră de utilizare a Web Siteului.

În cazul în care BV SMART PROD  S.R.L. este răspunzător față de dumneavoastră, răspunderea noastră cumulată este limitată la prețul de cumpărare al Produselor pe care l­-ați plătit în cadrul comenzii dumneavoastră.

BV SMART PROD  S.R.L. nu va fi răspunzător pentru daunele sau pierderile de profit suferite de către Client sau oricare terți, născute ca urmare a încetării, modificării sau limitării Serviciilor sau dezactivării contului de utilizator, datorită încălcării de către Client a acestor Termeni și Condiții sau a legislației în vigoare, sau datorită unor informații sau decizii emise de autorități competente.

BV SMART PROD  S.R.L. nu va fi răspunzător pentru conținutul și informațiile oricăror terți, incluzând, dar fără limitare la reclame, bannere sau alt tip de materiale promoționale, plasate pe Web Site.

Chiar dacă s-au luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, BV SMART PROD  S.R.L. nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii. Clienții sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

Drepturi de proprietate intelectuală

Cu condiția respectării de către dvs. a acestor Termeni și Condiții BV SMART PROD  S.R.L. vă acordă o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sublicențiată sau transferată, care poate fi revocată, pentru: (i) a accesa și a utiliza platforma smartprod.ro în legătură cu utilizarea de către dvs. a Web Siteului; și (ii) a accesa și a utiliza orice conținuturi, informații și materiale asociate care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Web Siteului, în fiecare caz exclusiv pentru utilizarea de către dvs. în scopuri personale, fără caracter comercial. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest document sunt rezervate de BV SMART PROD   S.R.L..

Vă sunt interzise următoarele: (i) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres de BV SMART PROD   S.R.L.; (ii) să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iii) să faceți linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor; (iv) să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și / sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau (v) să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

Întregul conținut al Web Site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea BV SMART PROD   S.R.L. sau a partenerilor autorizați ai acestuia.

BV SMART PROD   S.R.L. deține exclusiv licențele și drepturile de autor pentru Web Site și platforma pe care acesta funcționează. Aceste opere sunt protejate de drepturi de autori, mărci, legi române și alte tratate internaționale. Nicio prevedere din acești Termeni și Condiții nu vă conferă dreptul de a utiliza numele BV SMART PROD   S.R.L. sau SMARTPROD.RO sau oricare dintre mărcile, logo­urile, numele de domeniu, alte caracteristici comerciale distinctive sau alte materiale protejate prin drepturi de autor ale BV SMART PROD   S.R.L..

Folosirea fără acordul BV SMART PROD   S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Comentariile sau sugestiile pe care le puteți furniza cu privire la BV SMART PROD   S.R.L. sau serviciile furnizate prin intermediul Web Siteului sunt voluntare în întregime și BV SMART PROD   S.R.L. va fi liber să utilizeze aceste păreri, comentarii sau sugestii astfel cum consideră corespunzător și fără nicio obligație față de dumneavoastră.

Plasarea comenzii

Se poate comanda de pe smartprod.ro prin câțiva pași simpli:

 • adăugarea produselor dorite în coș;
 • accesarea și actualizarea coșului pentru verificarea totalului de plată și a produselor introduse;
 • accesarea butonului de ”finalizare comandă” și completarea informațiilor necesare pentru livrare și contact;

Câmpurile din formularul de comandă pot fi modificate oricând de către BV SMART PROD   S.R.L. sau reprezentanții autorizați ai companiei.

Prin plasarea comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant SmartProd să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a comenzii. Emailul primit după efectuarea comenzii este o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. și reprezintă un angajament pentru livrare și începutul contractului pe care dvs. vă asumați să-l respectați.

BV SMART PROD   S.R.L. poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate clientului verbal sau în scris, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • eșuarea/ invalidarea tranzacției online;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/ a tranzacției;
 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune WEBSITE-ului sau partenerilor noștri;
 • livrări consecutive eșuate;
 • alte motive obiective incluzând, dar fără a se limita la cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Vă rugăm să vă asigurați că adresa de e-mail și numărul de telefon pe care le-ați furnizat sunt corecte și accesibile. Dacă nu veți putea fi contactat telefonic la sosirea comenzilor la adresa dumneavoastră, BV SMART PROD   S.R.L. își rezervă dreptul de a anula livrarea, cu consecința păstrării produselor comandate și de a întreprinde demersurile legale în vederea recuperării daunelor pe care le-a suferit.

Crearea contului de utilizator

În momentul creării primei dvs. comenzi aveți și posibilitatea de a vă crea un cont de utilizator pe site-ul smartprod.ro, care vă permite să gestionați comenzile, adresele de livrare și facturare, precum și detaliile personale pe care ni le oferiți pentru a putea livra produsele comandate.

Clientul este responsabil pentru toate activitățile derulate prin contul său și se obligă să mențină în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul său.

Fiecare Client este îndreptățit să șteargă contul său prin contactarea reprezentanților BV SMART PROD   S.R.L. la adresa office@smartprod.ro. Orice cerere de dezactivare va fi preluată de noi și va finalizată în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

Dezactivarea nu va afecta obligațiile Clienților, rezultate din utilizarea platformei smartprod.ro existente la acel moment, menite să subziste respectivei dezactivări.

BV SMART PROD   S.R.L. poate dezactiva un cont de utilizator sau suspenda accesul la smartprod.ro în cazul în care un Client încalcă Termenii și Condițiile de pe această pagină sau pentru altă conduită necorespunzătoare, fără notificare prealabilă.

În cazul dezactivării contului de utilizator, BV SMART PROD   S.R.L. va fi îndreptățit să sisteze imediat accesul respectivei persoane la Web Site. În acest caz, BV SMART PROD   S.R.L. nu va fi răspunzător pentru daune și pierderile de profit suferite de către Utilizatorul Înregistrat sau terți, născute ca urmare a sistării accesului la contul clientului.

Informații despre stocuri

Majoritatea produselor prezentate pe site-ul smartprod.ro se află în depozitul fizic al BV SMART PROD   S.R.L.. Clientul va fi informat telefonic sau prin email cu privire la termenul necesar pentru ca unele dintre produsele comandate să intre în stoc dacă e cazul. În urma discuției telefonice sau prin email cu reprezentanții BV SMART PROD   S.R.L. clientul poate renunța la comandă sau poate opta pentru continuarea livrării în termenele expuse de comerciant.

Prețuri și metode de plată

Prețuri

Prețul prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării comenzii.

Metode de plată

În momentul plasării comenzii clientul poate opta pentru următoarele metode de plată:

Plata ramburs

Contravaloarea comenzii se plătește la primire, direct la curier, în numerar.

Plata online prin transfer bancar

Plata se face în contul firmei prin transfer bancar, înainte ca produsele să plece spre dvs.

IBAN: RO03BTRLRONCRT0392270901

deschis la Banca Transilvania

Important de știut! – Pentru plățile prin transfer bancar, suma care intră în contul BV SMART PROD   S.R.L. trebuie să fie aceeași cu cea din factură!

Atunci când returnați un produs care respectă toate regulile de retur, suma achitată prin transfer bancar va fi rambursată în contul dvs.

Livrarea produselor

Produsele comandate pe acest site, în măsura în care se află pe stoc la momentul comenzii, sunt livrate în termen de 1-3 zile lucrătoare. Pentru produsele care necesită timp de fabricație suplimentar termenul va fi comunicat direct clientului imediat după ce se face comanda, durata de timp variind în funcție de complexitatea comenzii.

Produsele comandate pe acest site sunt livrate prin intermediul unei firme de curierat rapid.

Transportul gratuit în municipiul Brașov, pentru comenzi telefonice mai mari de 100 lei.

Contravaloarea transportului în țară: 22,64 lei.

POLITICA DE RETUR

Dreptul de returnare a produselor

Clientul are dreptul de a cere returnarea produselor în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoie de motivare. Perioada de retragere expiră la 14 zile calendaristice de la data achiziționării.

Pentru a vă exercita dreptul de returnare, trebuie să ne anunțați în legătură cu decizia de a vă retrage din contract, printr-o declarație exprimată în scris la adresa de email office@smartprod.ro.

În caz de retragere, îi rambursăm Clientului toate plățile efectuate după plasarea comenzii, inclusiv cheltuielile de livrare (cu excepția cheltuielilor suplimentare generate de o decizie a clientului de a alege un mod de livrare altul decât cel mai ieftin mod de livrare obișnuită oferit) fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 14 zile de la data intrării în posesia produselor returnate, expediate în prealabil de către Client.

Vom procesa această rambursare folosind aceeași metodă de plată utilizată de către client în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care clientul a indicat altceva în mod explicit. În niciun caz, clientul nu va suporta vreo cheltuială ca urmare a rambursării.

Clientul trebuie să returneze sau să livreze direct produsele fără nicio întârziere nejustificată și în termen de 14 zile de la data la care suntem notificați în privința deciziei de a se retrage din contract. Termenul va fi considerat respectat când produsele ne-au fost returnate înainte de expirarea termenului menționat.

Conform OUG nr. 34/2014 – drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (cu modificările Legii nr. 157 din 22 iunie 2015), Art. 16, litera e), există exceptări de la dreptul de retragere din contract la furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de consumator.

Fiind vorba de produse alimentare, clientul are obligația de a returna produsele în ambalajul de origine intact, fără a rupe sigiliul.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 1. DESPRE PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Pe această pagină vă prezentăm modul în care BV SMART PROD   S.R.L., deținătorul și operatorul magazinului online smartprod.ro, este dedicată protejării datelor dumneavoastră personale și prelucrării lor doar în scopurile pentru care dumneavoastră v-ați oferit acordul explicit.

I.1 DATE DESPRE COMPANIA NOASTRĂ

 • Denumire: BV SMART PROD S.R.L.
 • CUI: RO 37485975
 • Înreg. Reg. Com.: J08/1029/2017
 • Sediu social: Mun. Săcele, Str. Brasovului, Nr. 247L, Jud. Brașov
 • Telefon: 0728 288 000
 • Email: office@smartprod.ro

Atât noi, cei de la BV SMART PROD   S.R.L., cât și partenerii de marketing cu care colaborăm, avem un deosebit respect pentru informațiile pe care ni le încredințați atunci când utilizați site-ul nostru, motiv pentru care dorim să vă oferim explicații cât mai clare și mai concise cu privire la modul și scopul în care le utilizăm. Totodată, vă asigurăm că aceste informații nu sunt împărtășite cu nimeni și că sunt protejate de sisteme informatice bine puse la punct.

 1. DATELE PE CARE LE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM

Pe site-ul smartprod.ro ne puteți oferi trei tipuri de date personale, în funcție de scopul pe care doriți să-l atingeți: datele personale ale abonaților la newsletter, datele personale ale clienților și datele personale ale celor care ne contactează prin intermediul formularului de contact. Găsiți mai jos detalii despre fiecare în parte.

II.1 DATELE ABONAȚILOR

Prin abonați înțelegem persoanele care completează formularul de abonare la newsletter aflat pe diferite pagini ale site-ului smartprod.ro. Datele personale pe care le colectăm prin acest formular sunt următoarele:

 • prenume
 • adresă de email

CUM FOLOSIM DATELE ABONAȚILOR

În momentul abonării aveți opțiunea de a solicita mesaje promoționale cu oferte, noutăți și reduceri CENTRALHANEYSTORE.RO prin intermediul adresei de email pe care ați furnizat-o. Astfel, iată pe scurt pentru ce utilizăm aceste informații:

 • adresa de email: pentru trimiterea unui eventual cod de reduceri oferit cadou și, în cazul în care ați solicitat acest lucru, pentru livrarea periodică de mesaje promoționale prin email, care cuprind oferte, reduceri sau noutăți de pe site-ul nostru.
 • prenumele: pentru personalizarea emailurilor pe care le primiți de la noi, astfel încât comunicarea să fie cât mai călduroasă.

UNDE SUNT STOCATE DATELE ABONAȚILOR

Datele persoanelor care se abonează intră automat în software-ul de Email Marketing pe care noi, împreună cu partenerii noștri de marketing, îl utilizăm pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. În acest moment utilizăm MAILCHIMP. Informații despre modul în care MAILCHIMP protejează datele personale găsiți la acest link. Sistemul este protejat de parolă și nu este accesibil decât echipei care se ocupă de promovarea website-ului. Datele nu sunt stocate nicăieri altundeva și nu sunt folosite cu alt scop.

ACCESAREA ȘI ȘTERGEREA DATELOR ABONAȚILOR

Fiecare abonat la newsletterul nostru are control absolut asupra datelor sale personale. Fiecare mesaj primit de la noi pe adresa de email este însoțit în partea de jos de un link de DEZABONARE și de un link de ACTUALIZARE PREFERINȚE. Acestea pot fi accesate oricând pentru următoarele scopuri:

 • actualizare date. În acest caz, vă puteți revizui corectitudinea datelor oferite. Puteți schimba prenumele și acordul pentru marketing sau vă puteți dezabona complet.
 • dezabonarea completă. În acest caz, mesajele noastre promoționale vor înceta, iar datele pe care le deținem despre dvs vor fi șterse din MailChimp.

Utilizatorii care se dezabonează nu vor mai primi mesaje de marketing și vor fi șterși din baza noastră de date în cel mai scurt timp. Aveți oricând posibilitatea de a vă reabona accesând formularul aferent de pe pagina principală.

II.2 DATELE CLIENȚILOR

Prin clienți înțelegem persoanele care au ales să comande anumite produse de pe site-ul nostru adăugând produsele în coș și completând formularul de comandă. Datele personale pe care le colectăm prin acest formular sunt următoarele:

 • nume
 • prenume
 • adresă de email
 • număr de telefon
 • adresă completă (țară, județ, localitate, stradă, cod poștal, număr etc)

CUM FOLOSIM DATELE CLIENȚILOR

Datele clienților sunt folosite doar pentru confirmarea și livrarea produselor pe care le-ați comandat. La cererea dumneavoastră expresă, manifestată prin bifarea căsuței corespunzătoare, puteți opta și pentru primirea de mesaje de marketing prin email. Iată toate detaliile mai jos:

 • nume și prenume: sunt utilizate pentru identificarea persoanei care trebuie să primească coletul comandat.
 • adresă de email: este utilizată pentru trimiterea confirmării de comandă, împreună cu detaliile aferente. Opțional, la solicitarea dumneavoastră, este folosită și pentru trimiterea de oferte, noutăți, reduceri și alte informații de marketing prin email.
 • număr de telefon: este necesar pentru confirmarea telefonică a comenzii de către colegii noștri, dar și pentru comunicarea dintre dumneavoastră și curierul care vă livrează produsele. Opțional, la solicitarea dumneavoastră, este folosit și pentru trimiterea de oferte, noutăți, reduceri și alte informații de marketing prin SMS.
 • adresă completă: este utilizată doar pentru livrarea produselor către dumneavoastră.

ACCESAREA ȘI ȘTERGEREA DATELOR CLIENȚILOR

Datele oferite de clienți în momentul creării unei comenzi sunt stocate în platforma noastră WordPress și în modulul de comerț electronic WooCommerce. Acest lucru se întâmplă chiar și dacă nu ați făcut cont pe site, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a vă trimite produsele comandate.

Dacă ați ales acest lucru la CHECKOUT, anumite date personale vor merge și în sistemul nostru MAILCHIMP cu scopul de a vă trimite mesaje promoționale. Acestea sunt numele, prenumele, adresa de email și numărul de telefon.

Pentru a vă accesa toate datele pe care le cunoaștem despre dumneavoastră vă rugăm să urmați următorii pași:

 • trimiteți o solicitare pe email la office@smartprod.ro în care ne comunicați dorința de a primi datele pe care sistemul nostru le deține.
 • veți primi o confirmare pe email cu un link pe care trebuie să dați click pentru a ne confirma că într-adevăr dvs ați făcut solicitarea.
 • după confimare, în maxim 24 ore, noi vom crea un export cu datele dumneavoastră și vă trimitem pe email linkul de descărcare. Dând click pe acel link veți descărca fișierul cu datele dumneavoastră și îl puteți deschide pentru vizualizare.

Pentru a vă șterge toate datele pe care le cunoaștem despre dumneavoastră vă rugăm să urmați următorii pași:

 • trimiteți o solicitare pe email la office@smartprod.ro în care ne comunicați dorința de a șterge datele pe care sistemul nostru le deține.
 • veți primi o confirmare pe email cu un link pe care trebuie să dați click pentru a ne confirma că într-adevăr dvs ați făcut solicitarea.
 • după confimare, în maxim 24 ore, noi șterge toate datele din sistem și dvs veți primi un email automat de confirmare.

Pentru a vă dezabona de la mesajele promoționale vă rugăm să urmați următorii pași:

Fiecare abonat la newsletterul nostru are control absolut asupra datelor sale personale. Fiecare mesaj primit de la noi pe adresa de email este însoțit în partea de jos de un link de DEZABONARE și de un link de ACTUALIZARE PREFERINȚE. Acestea pot fi accesate oricând pentru următoarele scopuri:

 • actualizare date. În acest caz, vă puteți revizui corectitudinea datelor oferite. Puteți schimba numele, prenumele, numărul de telefon sau acordul pentru marketing.
 • dezabonarea completă. În acest caz, mesajele noastre promoționale vor înceta, iar datele pe care le deținem despre dvs vor fi șterse din MailChimp.

Utilizatorii care se dezabonează nu vor mai primi mesaje de marketing și vor fi șterși din baza noastră de date în cel mai scurt timp. Aveți oricând posibilitatea de a vă reabona accesând formularul aferent de pe pagina principală și de pe pagina de reduceri.

II.3 DATELE PERSOANELOR CARE NE CONTACTEAZĂ PRIN FORMULAR

Acestea sunt persoanele care doresc să ia legătura cu noi în scris, prin intermediul formularului de pe pagina de contact. Iată ce informații solicităm în acest caz:

 • nume complet
 • adresă de email
 • număr de telefon

CUM FOLOSIM DATELE DE PE PAGINA DE CONTACT

Aceste date nu sunt colectate sau folosite cu scop de marketing, ci strict pentru ca noi să putem răspunde și să știm cui ne adresăm când răspundem la mesajul primit.

Răspunsul nostru poate veni sub formă de mesaj scris sau sub formă telefonică, în funcție și de cazul preferat de dumneavoastră.

UNDE SUNT STOCATE DATELE DE PE PAGINA DE CONTACT

Datele persoanelor care trimit mesaj de pe pagina de contact nu sunt stocate în baza noastră de date. Sistemul trimite notificare la adresa office@smartprod.ro cu aceste date, de unde sunt preluate și folosite de colegii noștri de la Vânzări pentru a vă contacta.

CUM SE POT ȘTERGE DATELE FURNIZATE PRIN PAGINA DE CONTACT

După îndeplinirea scopului de mai sus, textele primite prin email sunt șterse. Se fac verificări periodice astfel încât emailurile mai vechi de 90 de zile să fie șterse prin intervenția umană a colegilor noștri.

III. DESPRE DATELE DIN CONTUL DE UTILIZATOR

Clienții sau vizitatorii care aleg să-și creeze cont pe site-ul nostru au opțiunea aceasta prin accesarea paginii CONTUL MEU sau prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de checkout. Datele dumneavoastră personale sunt stocate în acest caz în baza de date WordPress cu scopul de a vă permite accesul oricând la contul dumneavoastră de utilizator.

În contul dumneavoastră puteți seta toate informațiile necesare pentru a completa o comandă și pentru a deveni client, caz în care trebuie să furnizați informațiile menționate mai sus în secțiunea despre DATELE CLIENȚILOR.

Vă logați în cont cu adresa de email sau numele de utilizator setat și cu parola pe care ați introdus-o la înregistrare. Acțiunile pe care le puteți face în contul dumneavoastră de client sunt următoarele:

 • modificare date personale furnizate cu scopul de a primi produsele comandate
 • verificare comenzi anterioare
 • schimbare parolă cont
 • ștergere cont
 1. PARTAJAREA DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastră sunt folosite strict pentru atingerea scopurilor menționate mai sus și nu vor fi niciodată vândute sau cedate altei părți fără un acord de confidențialitate. Pentru îndeplinirea scopurilor în virtutea cărora ni le oferiți, datele dumneavoastră mai sunt partajate cu următoarele tipuri de parteneri:

 • Parteneri de marketing (în prezent SC RED DOT STUDIO SRL)
 • Parteneri de curierat (în prezent FAN COURIER)

Acești parteneri semnează cu noi acte de confidențialitate cu scopul de a păstra secrete informațiile cu privire la datele dumneavoastră personale.

Excepție face, desigur, situația în care aceste informații se solicită oficial de către o instituție publică ce aplică legea din România.

 1. CÂT TIMP STOCĂM DATELE PERSONALE

Baza noastră de date din MailChimp este periodic verificată cu scopul de a se elimina contactele care nu mai manifestă interes față de mesajele noastre publicitare. Cu alte cuvinte, dacă nu deschideți emailurile noastre vom considera că v-ați pierdut interesul după o anumită perioadă, chiar dacă încă nu v-ați dezabonat de la mesaje.

Această perioadă este de 90 zile. La fiecare interval de 90 de zile programăm o inspecție a bazei de date și o eliminare a datelor deținute de persoanele care nu mai manifestă interes față de smartprod.ro.

Datele clienților sunt stocate în sistemul nostru de facturare și în format fizic, pe hârtie, în scopuri administrative și contabile, pe perioada minimă prevăzută de lege.

 1. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Facem toate eforturile posibile pentru a vă asigura că datele pe care ni le furnizați sunt protejate și nu sunt utilizate în mod abuziv. În acest scop utilizăm următoarele:

 • Software specializat de Email Marketing. Contul nu poate fi accesat decât de echipa internă și de echipa de marketing care se ocupă de promovare. Accesul este restricționat prin nume de utilizator și parolă, iar persoanele care au acces dispun de experiență în utilizarea acestui sistem.
 • Software specializat de facturare și gestiune a comenzilor. Acesta este, de asemenea, protejat cu parolă și accesat strict de un număr restrâns de oameni care se ocupă de administrarea comenzilor de pe site și de facturare.
 • Acces restrâns. Datele dumneavoastră sunt gestionate strict de echipa noastră internă și de partenerii de marketing externi care semnează un contract ce conțin clauze specifice de confidențialitate.
 • Anonimizarea și minimizarea datelor. Oriunde este posibil încercăm să anonimizăm datele dumneavoastră și să cerem minimul necesar pentru atingerea scopurilor menționate, astfel încât să nu vă putem identifica personal în vreun fel. De exemplu, pentru abonare nu solicităm decât adresă de email și prenume.

VII. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU DORIȚI SĂ FURNIZAȚI DATELE

Nu sunteți obligat în niciun fel să ne furnizați datele personale pe care le solicităm pe acest site. Cu toate acestea, fără aceste informații nu vă putem presta serviciile și nu vă putem trimite produsele pe care ni le solicitați.

VIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Iată mai jos care sunt drepturile pe care dumneavoastră le aveți cu privire la datele personale pe care ni le oferiți:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele;
 • Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a cere modificarea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a cere ștergerea datelor pe care le avem despre dumneavoastră;
 • Dreptul de a cere oprirea trimiterii de mesaje de marketing către dumneavoastră;
 • Dreptul de a cere trimiterea datelor dumneavoastră personale către dumneavoastră sau către un alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor dumneavoastră, către organele abilitate.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi ne puteți contacta oricând prin email la office@smartprod.ro sau prin telefon la 0728 288 000.

POLITICA DE COOKIES

Acest website folosește cookie-uri pentru a-ți oferi cea mai bună experiență posibilă. Informațiile obținute de cookie-uri sunt stocate în browerul pe care îl folosești și au rolul de a asigura anumite funcții importante, printre care recunoașterea utilizatorului la următoarele vizite și înțelegerea modului în care vizitatorii utilizează site-ul nostru. Putem vedea astfel care secțiuni din site sunt de interes pentru tine și ne putem crea conținutul în funcție de aceste informații.

Poți gestiona setările de cookie-uri folosind butonul din stânga jos de pe orice pagină din site.

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Acest website folosește cookie-uri furnizate de Google, Facebook și alte instrumente de marketing pentru a colecta date anonime despre trafic și paginile vizualizate.

Acestea sunt doar instrumente de marketing și nu colectează niciun fel de date personale.

Te rugăm să le activezi pentru ca statisticile site-ului să fie corecte și pentru ca experiența ta pe site-ul nostru să poată fi îmbunătățită constant.

Lista cookie-urilor externe:

 • _ga:este plasat de Google și este folosit pentru a înregistra un ID unic folosit ca să genereze date statistice legate de modul în care utilizatorii folosesc acest site. Este cookie-ul principal al Google Analytics.
 • __utmc:este plasat de Google și este folosit pentru a înregistra cu aproximație cât de repede utilizatorii părăsesc un site. Informațiile sunt bazate pe durata de timp dintre începutul și sfârșitul unei vizite. Expiră rapid, fiind activă doar pe timpul vizitei.
 • __utmb:și acesta este plasat de Google, fiind folosit pentru a înregistra cu aproximație cât de repede utilizatorii părăsesc un site. Informațiile sunt bazate pe durata de timp dintre începutul și sfârșitul unei vizite. Expiră rapid, fiind activă doar pe timpul vizitei.
 • __utmz:este plasat de Google și colectează informații cu privire la sursele de trafic ale site-ului (locul de unde vin utilizatorii înainte de a ajunge pe site-ul nostru).
 • __utma:este plasat de Google și stochează informații despre vizitele fiecărui utilizator în parte pe site-ul nostru.
 • com:Este plasat de Facebook și ne permite să măsurăm, optimizăm și să construim audiențe pentru campaniile publicitare pe care le desfășurăm pe Facebook. Ne permite să vedem informații referitoare la comportamentul utilizatorilor pe site și să arătăm reclame cât mai relevante și mai de interes pentru fiecare utilizator, în funcție de cum a interacționat cu site-ul.
 • woocommerce_items_in_cart: este plasat de WooCommerce și are rolul de a păstra în coș produsele pe care le adaugi acolo.
 • woocommerce_recently_viewed:este plasat de WooCommerce și are rolul de a ține minte produsele pe care le-ai vizualizat recent pentru a ți le arăta în diferite locuri de pe site.
 • woocommerce_cart_hash: este plasat de WooCommerce și are rolul de a-ți păstra informații legate de coșul tău.
 • wp_woocommerce_session: este plasat de WooCommerce și este folosit pentru a urmări sesiunea vizitatorului.

Soluționarea litigiilor

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

A.N.P.C.

https://www.anpc.ro/

Telefonul consumatorilor: 021/9551